BRAJEVO PISMO

brajevo pismo razvojno savetovaliste mala skola

Louis Braille (1809–1852) smatra se tvorcem pisma za slepe. Oslepeo je u trećoj godini života, a 1829. godine postavio je osnove pisma za slepe danas poznatijeg kao Brajevo pismo. Brajevo pismo zapravo je usavršeno “noćno pismo” koje je služilo vojnicima da pišu u mraku a sastojalo se od dvanaest tačkica. Vremenom je pismo usavršeno toliko da se koristi kao internacionalno pismo za slepe.

U pitanju je reljefno pismo koje se sastoji od sheme sa šest tačkica raspoređenih u dva vertikalna reda sa po tri tačkice. Levu vertikalu čine prva, druga i treća tačkica. Desnu vertikalu čine četvrta, peta i šesta tačkica. Različitom kombinacijom tačkica i shema dobijaju se slova, brojevi, interpunkcija, matematičke formule, notni znaci kao i svi ostali znaci koje koriste lica sa očuvanim vidom.

Slepe osobe danas najčešće za pisanje koriste Brajevu pisaću mašinu. Brajevo pismo piše se na posebnom, tvrđem papiru na kome utiskanjem sa pisaće mašine ostaju ispupčenja. Osim Brajeve pisaće mašine, za potrebe pisanja koriste se i šila i Brajeve tablice. Slepe osobe čitaju vrhovima prstiju povlačeći kažiprst desne ruke, dok kažiprst leve ruke prati. Osobe koje vide, Brajevo pismo čitaju očima.

Brzina čitanja je različita i zavisi od više faktora (stepen intelektualnog razvoja, razvijenost taktilnokinestetksog čula, stepen razvoja motorike, metode podučavanja, permanentno usavršavanje i slično).

Obzirom na veličinu reda Brajevog pisma, knjige pisane za potrebe slepih lica većeg su obima nego knjige štampane crnim tiskom. Zadatke predviđene nastavnim planom i programom (odgovori na pitanja, dopunjavanje rečenica, matematičke zadatke i slično) slepi učenici rešavaju tako što zadatak pročitaju i na posebnom papru napišu odgovore pri tome ispred svakog odgovora pišući redni broj zadatka ili vežbe.

Opismenjavanje slepe dece je posao tiflopedagoga.

Dopao Vam se ovaj tekst? Podelite ga sa prijateljima:
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply