Archive for the ‘ADHD/ADD’ Category

Šta je ADD-ADHD? To su skraćenice za “attention deficit disorder”, odnosno “attention deficit hyperactivity disorder”. Na našem jeziku to bi značilo deficit pažnje, sa ili bez hiperaktivnosti. Brojna istraživanja naučnih i zdravstvenih institucija u svetu ukazuju na to da je sve veći procenat dece kod koje je dijagnostifikovan deficit pažnje

ADD ADHD

Šta je ADD ADHD? To su skraćenice, ADD je akronim od “attention deficit disorder”, a ADHD je akronim od “attention deficit hyperactivity disorder”.  Na našem jeziku to bi značilo deficit pažnje, sa ili bez hiperaktivnosti. Brojna istraživanja naučnih i zdravstvenih institucija u svetu ukazuju na to da je sve veći procenat dece kod koje je dijagnostifikovan deficit [...]