Archive for the ‘Govorno jezički poremećaji’ Category

KSAFA – m (Kostićev selektivni auditorni filtarski amplifikator) dijagnostičko-terapijsko-edukativni aparat, namenjen ranoj habilitaciji govora i jezika

Novo u našem razvojom savetovalištu – Saradnja sa institututom za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora iz Beograda

Od decembra 2011 god. zvanično je potpisan ugovor o saradnji izmedju razvojnog savetovališta “Mala škola” i  institututa za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora iz Beograda. Jednom nedeljno u prostorijama razvojnog savetovališta “Mala škola”, logoped sa instituta pruža usluge rane detekcije, dijagnostike i habilitacije govora i jezika dece sa patologijom govora i oštećenim sluhom. Ono što [...]

Omisija –nedostatak glasa u reči Supstitucija – zamena jednog glasa drugim Distorzija –nepravilan izgovor određenog glasa

Govorno jezički poremećaji

Omisija –nedostatak glasa u reči Supstitucija – zamena jednog glasa drugim Distorzija –nepravilan izgovor određenog glasa Razvojna disfazija –razvojno jezički poremecaj, odnosno poremećaj razvoja ekspresivnog i receptivnog pri čemu je socijalni razvoj normalan, bez gubitka sluha, mentalne retardacije, autizma ili drugih poremecaja. Mucanje – poremećaj fluentnosti govora (ritma i tempa). To je isprekidan i nepravilan govorni proces usled grčenja jezika, [...]