Archive for the ‘Izdvojeni članci’ Category

KSAFA – m (Kostićev selektivni auditorni filtarski amplifikator) dijagnostičko-terapijsko-edukativni aparat, namenjen ranoj habilitaciji govora i jezika

Novo u našem razvojom savetovalištu – Saradnja sa institututom za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora iz Beograda

Od decembra 2011 god. zvanično je potpisan ugovor o saradnji izmedju razvojnog savetovališta “Mala škola” i  institututa za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora iz Beograda. Jednom nedeljno u prostorijama razvojnog savetovališta “Mala škola”, logoped sa instituta pruža usluge rane detekcije, dijagnostike i habilitacije govora i jezika dece sa patologijom govora i oštećenim sluhom. Ono što [...]

Ovi razvojni poremećaji obouhvataju grupu poremećaja koji se manifestuju značajnim oštećenjem učenja i razvijanja školskih sposobnosti.

Specifični razvojni poremećaji školskih veština

Ovi razvojni poremećaji obouhvataju grupu poremećaja koji se manifestuju  značajnim oštećenjem učenja i razvijanja školskih sposobnosti. Često su ovo deca sa problemima u čitanju, pisanju, računanju kao i reprodukovanju predjenog gradiva. Ova oštecenja u učenju nisu direktna posledica drugih poremecaja ( kao sto su mentalna ometenost, neuroloske smetnje, poremećaji vida ili sluha, kao i emocionalni [...]

Omisija –nedostatak glasa u reči Supstitucija – zamena jednog glasa drugim Distorzija –nepravilan izgovor određenog glasa

Govorno jezički poremećaji

Omisija –nedostatak glasa u reči Supstitucija – zamena jednog glasa drugim Distorzija –nepravilan izgovor određenog glasa Razvojna disfazija –razvojno jezički poremecaj, odnosno poremećaj razvoja ekspresivnog i receptivnog pri čemu je socijalni razvoj normalan, bez gubitka sluha, mentalne retardacije, autizma ili drugih poremecaja. Mucanje – poremećaj fluentnosti govora (ritma i tempa). To je isprekidan i nepravilan govorni proces usled grčenja jezika, [...]

Tikovi su nevoljni, brzi, ponavljajući i neritmički motorni pokreti koji ne služe jasno utvrđenom cilju. Oni se najčešće javljaju u predelu glave i lica, a u najtežim slučajevima mogu zahvatiti gotovo čitavo telo. Izvestan broj dece ima i glasovne tikove koji se mogu javiti samostalno ili u kombinaciji sa motornim tikovima.

Tikovi

Tikovi su nevoljni, brzi, ponavljajući i neritmički motorni pokreti koji ne služe jasno utvrđenom cilju. Oni se najčešće javljaju u predelu glave i lica, a u najtežim slučajevima mogu zahvatiti gotovo čitavo telo. Izvestan broj dece ima i glasovne tikove koji se mogu javiti samostalno ili u kombinaciji sa motornim tikovima. Iako nevoljni, tikovi nisu [...]

Problemi spavanja su jako ozbiljni za roditelje. Članovi porodice, često, zakazuju savetovanje govoreći da su “na izmaku svojih snaga ”. Zbog toga je potrebno da brzo budu primljeni na terapiju. Iskustvo je pokazalo da su jedna ili dve konsultacije dovoljne da roditelji mogu promeniti svoj osnovni pristup bebi, čime se izlazi iz začaranog kruga u koji su svi skupa zapali.

Problemi spavanja

Problemi spavanja kod dece su jako ozbiljni za roditelje.  Članovi porodice, često,  zakazuju savetovanje govoreći da su  “na izmaku svojih snaga ”. Zbog toga je  potrebno  da brzo budu primljeni na terapiju. Iskustvo je pokazalo da su jedna ili dve konsultacije dovoljne da roditelji mogu promeniti svoj osnovni pristup bebi, čime se izlazi iz začaranog [...]

Šta je ADD-ADHD? To su skraćenice za “attention deficit disorder”, odnosno “attention deficit hyperactivity disorder”. Na našem jeziku to bi značilo deficit pažnje, sa ili bez hiperaktivnosti. Brojna istraživanja naučnih i zdravstvenih institucija u svetu ukazuju na to da je sve veći procenat dece kod koje je dijagnostifikovan deficit pažnje

ADD ADHD

Šta je ADD ADHD? To su skraćenice, ADD je akronim od “attention deficit disorder”, a ADHD je akronim od “attention deficit hyperactivity disorder”.  Na našem jeziku to bi značilo deficit pažnje, sa ili bez hiperaktivnosti. Brojna istraživanja naučnih i zdravstvenih institucija u svetu ukazuju na to da je sve veći procenat dece kod koje je dijagnostifikovan deficit [...]

cropped-happy_children13

Noćno mokrenje (enuereza)

O enurezi (nevoljnom noćnom i dnevnom mokrenju) govorimo ako dete posle 3. ili 4. godine starosti povremeno ili stalno nevoljno ispušta mokraću u rublje. Mokrenje se može javiti izdvojeno ili udruženo sa drugim smetnjama (usporenim razvojem, napadima besa, osećanjem tuge, straha…. itd.) Uzroci nevoljnog mokrenja mogu biti razni. Pre svega, treba isključiti organske uzroke. Najčešće [...]

stidljivo povuceno dete

Povučeno (usamljeno) dete

Povučena (usamljena) deca imaju problem sa uklapanjem u društvo vršnjaka. Zbog toga često imaju neprijatan osećaj usamljenosti.  Ona se može podeliti na socijalnu i emocionalnu usamljenost. Socijalna usamljenost se manifestuje kroz teškoće deteta da se priključi grupi vršnjaka, a emocionalna usamljenost se odnosi na nedostatak dobrih prijatelja i na osećaj djeteta da nije sposobno da [...]

hiperaktivnost

Hiperaktivnost kod dece

Hiperaktivnost kod dece se ogleda u preteranoj aktivnosti koja je neprikladna situaciji. Većina ovih osobina javlja se kod sve dece povremeno. Kod dece sa poremećajima pažnje prisutna je većina ovih osobina, veći deo vremena, i u ektremnijem obliku. Čest pratilac ADD su drugi problemi u učenju kao što su disleksija , disgrafija, diskalkulija…