Archive for the ‘Psiholog’ Category

Kako roditelji mogu da pomognu deci da prevaziđu sopstvene strahove

Kako roditelji mogu da pomognu deci da prevaziđu sopstvene strahove? Pre svega, roditelji bi trebalo da budu adekvatan primer svojoj deci, kako po pitanju ispoljavanju drugih emocija i ponašanja tako i po pitanju ponašanja kada osećaju emociju straha kako bi im na najbolji mogući način pomogli da prevaziđu strahove. Dakle, prvo preispitati sebe – „Da [...]