Defektolog-Logoped

Logoped se bavi govorno jezičkim poremećajima i pomaze deci i odraslima da uklone ili ublaže neki poremećaj govora i jezika.
On radi sa osobama koje nepravilno izgovaraju određene glasove, ili ih ne izgovaraju, koje imaju teskoće u čitanju, pisanju i gramatici, koje mucaju, imaju kratku pažnju, ne odazivaju se na ime, ne razumeju najjednostavnije naloge…

Logopedu se treba javiti ukoliko dete:

 • nije razvilo govor do 3.godine
  (sa 2 meseca beba vec pocinje da guče,sa 8 meseci izgovara slogove, a sa 12 prvu rec. Sa 3 godine dete već treba da ima potpunu rečenicu i želju za govorom)
 • ne izgovara pravilno glasove
  (do 3.godine dete treba da izgovori A, E, I, O, U, P, B, T, D, K, G, M, N, J,
  u 4. godini: F, V, S, Z, C, H,
  u 5. godini: Č, DŽ, Š, Ž, Ć, Đ, Nj, l,
  u 6. godini:  R i u 7. godini: Lj)
 • muca
 • ne može da savlada čitanje i pisanje
 • rođeno je sa rascepom usne i nepca
 • ne reaguje na zvuk
 • rođeno pod određenim rizikom
  (rizična trudnoća, prevremeni porođaj, nizak apgar skor, težak porođaj…)

Logoped može da Vam pomogne u:

 • razvoju receptivnog i ekspresivnog govora
 • bogaćenju rečnika
 • razvoju i usmeravanju pažnje
 • korekciji izgovora glasova i izazivanju glasova
 • korekciji agramatizma
 • razvoju rečenice
 • razvoju sposobnosti diskriminacije glasova
 • razvoju sposobnosti čitanja i pisanja i stimulaciji postojećih
 • razvoju psihomotorike
 • razvoju grafomotorike
 • razvoju oralne praksije i praksije šake
 • razvoju vizuomotorne koordinacije
 • razvoju funkcionalnog govora i motivacije za komunikacijom