Defektolog-Oligofrenolog

Defektolog-oligofrenolog je stručnjak koji radi sa decom koja imaju različite razvojne  probleme.

„Otkriće da neko dete trpi ili da se ne uklapa u očekivane oblike psihosocijalnog razvoja, ukazuje nam samo na zid pred kojim je razvoj zastao.“ (S. Bojanin,1997)

Posao oligofrenologa jeste sprovesti adekvatan defektološki tretman i na taj način pomoći detetu da ublaži ili prevazidje odredjeni problem.  Stimulacijom razvoja deteta, kao i razvijanjem postojećih potencijala jačaju se pojedine sposobnosti deteta, a adekvatnim pristupom i tretmanom ublažavaju ili prevazilaze postojeće prepreke.

Jedan od osnovih vidova tretmana koji sprovode defektolozi  jeste Reedukacija psihomotorike. Reedukacija psihomotorike jeste baterija vežbi  koje podstiču razvoj  i služe kao opšti pristup tretmanu različitih poremećaja koji se javljaju kod dece. Razni pokreti stilizovani u vežbe i igre predstavljaju zapravo reedukaciju psihomotorike.  (T. Govedarica , 1989)

Vežbe reedukacije psihomotorike izmedju ostalog, koriste se  za:

   • Kontrolu impulsivnosti
   • Procenu trajanja i orijentacije u vremenu
   • Hiperkinetčko ponašanje
   • Opštu razvojnu disgnoziju
   • Dislateralizovanost
   • Dispraksiju
   • Disgrafiju
   • Primarni  autizam
   • Dezintegrativnu psihozu
   • Ranu dečiju šizofreniju