Neurofidbek

Neurofidbek trening aparat 005

Pored psihoterapijskog rada sa decom razvojno savetovalište nudi  treninge koji se sprovode uz pomoć najsavremenije elektronske opreme za biofidbek i neurofidbek.

Neurofidbek  uređaj snima fiziologiju i moždane talase deteta preko senzora. Ti biološki signali prenose se u kompjuter i pokreću određene kompjuterske igrice i animacije. Dete, bez miša ili džojstika, samo svojim umom i promenama u fiziologiji, pokreće kompjuterske igrice. Igrice se mogu pokrenuti samo kada su biološki signali deteta na određenom nivou – na primer kada se dobro koncentriše ili kada suzbije unutrašnje uzbuđenje. Na taj način dete se uči kontroli impulsa i koncentracije na zabavan način.

Prednost ovog metoda, posebno u radu sa decom, je u tome što ga korisnici ne doživljavaju kao lečenje koje im je potrebno zato što su bolesni, niti kao prevaspitavanje jer su nevaspitani ili razmaženi. Oni dolaze da «treniraju mozak», kao što idu na sport da bi trenirali mišiće.
Ovi treninzi daju dugotrajne efekte, posebno u kombinaciji sa psihoterapijom.

 

Primena neurofidbeka :

  • ADD/ADHD
  • problemi sa učenjem i koncentracijom
  • kontrola impulsivnosti
  • tikovi
  • mucanje
  • Tourettov sindrom
  • preterano emocionalno reagovanje
  • anksioznost
  • depresija