Novo u našem razvojom savetovalištu – Saradnja sa institututom za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora iz Beograda

KSAFA – m (Kostićev selektivni auditorni filtarski amplifikator) dijagnostičko-terapijsko-edukativni aparat, namenjen ranoj habilitaciji govora i jezika

Od decembra 2011 god. zvanično je potpisan ugovor o saradnji izmedju razvojnog savetovališta “Mala škola” i  institututa za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora iz Beograda. Jednom nedeljno u prostorijama razvojnog savetovališta “Mala škola”, logoped sa instituta pruža usluge rane detekcije, dijagnostike i habilitacije govora i jezika dece sa patologijom govora i oštećenim sluhom. Ono što izdvaja ove tretmane jeste primena KSAFA sistema.

Ksafa sistem predstavlja integralni pristup u habilitaciji i rehabilitaciji dece sa oštećenjem sluha i dece sa poremećajima verbalne komunikacije čija je efikasnost potvrđena u dugogodišnjoj praktičnoj primeni. Rana primena ksafa sistema omogućava da 90% slušno oštećene dece bez obzira na kvalitet i kvantitet slušnog oštećenja razvije govor i jezik i uključi se u redovan obrazovni sistem. Pravovremena primena KSAFA sistema smanjuje pojavu pseudomentalne retardacije za 30%, a vreme tretmana dece sa različitim govorno-jezičkim poremećajima skraćuje za 50% u odnosu na druge pristupe.

KSAFA – m (Kostićev selektivni auditorni filtarski amplifikator) dijagnostičko-terapijsko-edukativni aparat, namenjen je ranoj habilitaciji govora i jezika:

- dece sa različitim stepenima oštećenja sluha

- dece sa nerazvijenom govornom komunikacijom

- dece sa patološkim obrascima govorne komunikacije.

Dopao Vam se ovaj tekst? Podelite ga sa prijateljima:
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply