PREVENCIJA SLABOVIDOSTI I SLEPILA

prevencija slabovidosti i slepila razvojno savetovaliste mala skola

U vremenu u kome živimo briga o zdravlju na prvom mestu podrazumeva prevenciju. Prevencija oštećenja vida je celoživotni proces. Redovnim kontrolama može se doći do planiranja zdrave porodice, sprečavanja razvoja bolesti kod rođenih sa naslednim bolestima kao i odlaganje razvoja bolesti.

  • Prenatalna prevencija:

Prenatalna prevencija počinje u genetskom savetovalištu gde se vrši ispitivanje naslednih faktora, hereditarnih bolesti, naslednih refrakcionih anomalija: miopija, hipermetropija, astigmatizam.

  • Natalna prevencija:

U trudnoći, kao i pre trudnoće, savetuju se redovne posete ginekologu čija je uloga prevencija u sprečavanju pojave gonoreje, rubeole, luesa i ostalih bolesti koje mogu dovesti do malformacije ploda. Takođe, alkohol, cigarete i droge u toku trudnoće mogu dovesti do neželjenih posledica koje se odražavaju i na vid deteta.

  • Postnatalna prevencija:

Sistematski pregled očiju novorođenčeta uz obavezno vođenje istorije bolesti. U ovom periodu moguć je pregled očnog dna i medija.

  • Jasleno doba:

Važni su redovni sistematski pregledi radi otkrivanja refrakcionih anomalija (miopija, hipermetropija, astigmatizam).

  • Predškolsko doba:

Kontrolni pregledi na svakih 6 meseci i češće ukoliko je potrebno.

  • Školski uzrast:

Nastavljaju se redovne kontrole, a usvajanje osnovnih higijenskih i radnih navika sprečava pojavu trahoma, tuberkuloze, konjuktivita…

  • Odrasli:

Kompletan oftalmološki pregled minimum jednom godišnje.

Poslodavci su u obavezi da sprovode mere higijensko-tehničke zaštite na radu. Takođe, bitan činilac u prevenciji oštećenja vida je i procena bezbednosti na radu i prilagođavanje uslova rada radi sprečavanja povreda na radu.

Dopao Vam se ovaj tekst? Podelite ga sa prijateljima:
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply