Procena

Procena psihomotornog razvoja

Razvojni test Čuturić

Razvojni test Čuturić  se sastoji iz dva dela:
Prvi deo služi za ispitivanje psihičkog razvoja dece od 1 meseca starosti  do 2 godine.
Drugi deo je namenjen određivanju psihičkog razvoja dece od 2 godine do 8 godina i namenjen je predškolskoj deci.

Prvi deo ima 15 subtestova, a drugi deo 6 subtestova.

Prvi deo testa ispituje razvoj:

 • motorike
 • okulomotorike
 • emocionalnosti
 • govora
 • slušno-motornih reakcija
 • razvoj društvenosti

Rezultat ispitivanje je razvojni količnik na osnovu čije vrednosti zaključujemo da li je razvoj uredan, granični ili usporen.

 

Opšta defektološka dijagnostika porazumeva :

 • Procenu lateralizovanosti i organizovanosti psihomotorike deteta
 • Procena organizovanosti saznajnih funkcija
  (Procena razvoja saznajnih funkcija deteta u ranom detinjstvu, detinjstvu, pubelescentnom i  adolescentnom dobu )
 • Procenu praksičke organizovanosti deteta
  (Procena voljnih, usmerenih aktivnosti u oblasti pokreta i govora)
 • Procenu grafomotornog izražavanja i procenu  zrelosti rukopisa
  (Procena disgrafičnosti rukopisa, disortografije, diskalkulije itd. )
 • Procenu gnostičke organizovanosti
 • Procenu praktognostičke organizovanosti
  (Ovom procenom otkrivamo vremenost i prostornost  koji  stoje u osnovi izgradnje misaonog  toka i rečeničnog niza dece )
 • Procenu ponašanja deteta
  (Ova procena ukazuje na ostvarene obilke egzistencije deteta i njegovu prihvaćenost od strane  sredine )