Terapeutski rad

problemi u periodu od rođenja do 2. godine – problemi sa hranjenjem, spavanjem i ekscesivnim plakanjem, odgajanje “teške” bebe, problem “vezivanja” za bebu…

problemi ranog detinjstva ( od 2. do 7. godine ) – noćno mokrenje, noćne more i strahovi, emocionalni problemi …

razvojni poremećaji u školskom uzrastu – teškoće sa učenjem, poremećaji ponašanja, depresivno reagovanje, adolescentske krize…

 

Defektolog-oligofrenolog


individualni program za stimulaciju i integraciju psihomotornog razvoja-reedukacija psihomotorike

vežbe za stimulaciju pažnje
smanjenje hiperaktivnosti
smanjenje impulsivnosti
otpor prema autoritetu
podsticanje saznajnih funkcija
vežbe relaksacije

Defektolog –logoped  

razvoj psihofiziološke osnove za govor
razvijanje i korekcija fonetske strane govora
razvijanje aktivnog govora i jezika
otklanjanje mucanja
otklanjanje patološki sporog govora
otklanjanje patološki brzog govora
korekcija osnovnog glasa
korekcija čitanja i pisanja
korekcija nepravilnog izgovora glasova
razvoj kulture govora

 

Defektolog-tiflolog  (rad sa decom sa oštećenjem vida)

Razvoj taktilno-kinestetskog čula: razvoj osećaja topline, težine, mirisa, ukusa stereognostike
Vežbe orijentacije i kretanja u prostoru
Opismenjavanje na Brajevom pismu
Vizuelni trening