Tikovi

Tikovi su nevoljni, brzi, ponavljajući i neritmički motorni pokreti koji ne služe jasno utvrđenom cilju. Oni se najčešće javljaju u predelu glave i lica, a u najtežim slučajevima mogu zahvatiti gotovo čitavo telo. Izvestan broj dece ima i glasovne tikove koji se mogu javiti samostalno ili u kombinaciji sa motornim tikovima.

Tikovi su nevoljni, brzi, ponavljajući i neritmički motorni pokreti koji ne služe jasno utvrđenom cilju. Oni se najčešće javljaju u predelu glave i lica, a u najtežim slučajevima mogu zahvatiti gotovo čitavo telo. Izvestan broj dece ima i glasovne tikove koji se mogu javiti samostalno ili u kombinaciji sa motornim tikovima.

Iako nevoljni, tikovi nisu potpuno izvan kontrole pošto ih dete može odložiti na određeno vreme, ali nakon toga dolazi do naglog pogoršanja, pa oni postaju jači i duže traju.

Tik poremećaji imaju uticaj na celokupno funkcionisanje deteta, pa deca sa tikovima mogu biti manje prihvaćena od svojih vršnjaka, mogu da imaju problem školskog postignuća i druge probleme….

Tik poremećaji mogu se tretirati na  više načina. U razvojnom savetovalištu koristimo kombinaciju neurofidbek treninga, psihoterapeutske metode i reedukacije psihomotorike. Reedukaciju psihomotorike radi defektolog – reedukator psihomotorike.

Dopao Vam se ovaj tekst? Podelite ga sa prijateljima:
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply